Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “Nařízení“) prostřednictvím této stánky informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail:  ssc@ssc.cas.cz.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik – Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese  poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

 1. V případě osobního odběru
  • Vaše osobní údaje typu jméno a příjmení zpracováváme za účelem rezervace zboží, jeho zaplacení a vyzvednutí, a to z důvodu uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje zpracováváme pouze do okamžiku vyzvednutí a zaplacení zboží.
  • Vaše osobní údaje typu e-mail a telefon zpracováváme, abychom Vás mohli informovat o všech skutečnostech souvisejících s objednávkou Vašeho zboží (např. o možnosti vyzvednutí na prodejně), a to z důvodu uzavření kupní smlouvy. Tyto údaje zpracováváme do okamžiku vyzvednutí a zaplacení objednaného zboží.

   Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  • Váš osobní údaj typu e-mailová adresa budeme zpracovávat pro účely zasílání newsletterů (obchodních sdělení) týkajících se nabídek našeho zboží nebo služeb. Pokud si již nebudete přát zasílat tyto newslettery na Vaši e-mailovou adresu, je možné se zdarma odhlásit z jejich odběru na odkaze obsaženém v newsletteru. Tento údaj budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je přímý marketing. Tento údaj budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu tří let.

   Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

   Proti tomuto zpracování (přímý marketing) máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.

  • Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
   Poskytnutí všech výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Pokud nám však osobní údaje typu jméno, příjmení, telefon a e-mail neposkytnete, nebudeme Vám schopni na Vaše jméno rezervovat objednané zboží na prodejně a podat Vám o tom zprávu.
 1. V případě koupě zboží on-line
  • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země, ev. společnost, daňové identifikační číslo osoby, zpracováváme za účelem uzavření smlouvy (zaslání Vámi vybraného zboží na Vaši adresu), a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvy. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel pouze po dobu trvání této smlouvy.
  • Vaše osobní údaje typu e-mail a telefon zpracováváme, abychom s Vámi mohli komunikovat a mohli Vás včas informovat o všech skutečnostech souvisejících s objednávkou Vašeho zboží, a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvy. Tyto údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.

   Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  • Vaše osobní údaje typu obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu, sídlo (tj. ulice a číslo popisné, město, PSČ) a daňové identifikační číslo, zpracováváme za účelem vystavení daňového dokladu, a to z důvodu splnění právní povinnosti (zákon č. 234/2005 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto osobní údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání smlouvy.

   Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

  • Váš osobní údaj typu e-mailová adresa budeme zpracovávat pro účely zasílání newsletterů (obchodních sdělení) týkajících se nabídek našeho zboží nebo služeb. Pokud si již nebudete přát nechat zasílat tyto newslettery na Vaši e-mailovou adresu, je možné se zdarma odhlásit z jejich odběru na odkaze obsaženém v newsletteru. Tento údaj budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je přímý marketing. Tento údaj budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu tří let.

   Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

   Proti tomuto zpracování (přímý marketing) máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.

   • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, ev. společnost, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, mailovou adresu, telefonní číslo dále zpracováváme za účelem obhajoby právních nároků (například vymáhání pohledávek, uplatnění práv z vadného plnění, uplatnění práv na náhradu újmy), a to z důvodu našeho oprávněného zájmu. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení.

    Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

    Proti tomuto zpracování máte právo kdykoliv bezplatně podat námitku.

   • Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
   • Poskytnutí osobních údajů typu jméno, příjmení, společnost, ulice, číslo popisné, město, PSČ, identifikační číslo osoby, je dobrovolné. Pokud nám však tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vám schopni zaslat objednané zboží. V případě, že nám neposkytnete Váš e-mail nebo telefon, nebudeme schopni s Vámi rychle a efektivně komunikovat ohledně Vámi objednaného zboží.
   • Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsme povinni při vystavení daňového dokladu v tomto dokladu mj. uvést označení osoby (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), pro kterou se plnění uskutečňuje, a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Poskytnutí těchto osobních údajů pro účely vystavění daňového dokladu je tedy povinné a vyplývá přímo ze zákona. Bez těchto údajů Vám nebudeme schopni vystavit platný daňový doklad.

    Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

 1. V případě prodeje zboží v recepci zámku Liblice – prodej na fakturu
  • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, ev. společnost, identifikační číslo osoby, kód země, daňové identifikační číslo, číslo účtu zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, a to z důvodu uzavření a splnění kupní smlouvy. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu trvání této smlouvy.
  • Vaše osobní údaje typu obchodní firma nebo jméno (společnost, jméno, příjmení), dodatek ke jménu, sídlo (tj. ulice a číslo popisné, město, PSČ) a daňové identifikační číslo zpracováváme za účelem vystavení daňového dokladu, a to z důvodu plnění právní povinnosti (zákon č. 234/2005 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto osobní údaje budeme pro uvedený účel zpracovávat po dobu trvání smlouvy.
  • Vaše osobní údaje typu jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, město, PSČ, ev. společnost, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, dále zpracováváme za účelem obhajoby právních nároků (například vymáhání pohledávek, uplatnění práv z vadného plnění, uplatnění práv na náhradu újmy), a to z důvodu našeho oprávněného zájmu. Tyto údaje zpracováváme pro uvedený účel po dobu běhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění (reklamace), a dále po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání těchto řízení.
  • Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
   Poskytnutí osobních údajů typu jméno, příjmení, společnost, ulice, číslo popisné, město, PSČ, společnost, identifikační číslo osoby, je dobrovolné. Pokud nám však tyto osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci s Vámi uzavřít kupní smlouvu.
  • Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsme povinni při vystavení daňového dokladu v tomto dokladu mj. uvést označení osoby (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), pro kterou se plnění uskutečňuje, a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Poskytnutí těchto osobních údajů pro účely vystavění daňového dokladu je tedy povinné a vyplývá přímo ze zákona. Bez těchto údajů Vám nebudeme schopni vystavit platný daňový doklad.

4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu také těmto kategoriím příjemců:

 • oprávněným zaměstnancům správce;
 • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť, poskytovatelům poštovních nebo přepravních služeb;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
 • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům, soudům, správním orgánům);
 • společnosti Mailchimp (nebo obdobným), v případě rozesílání newsletterů.

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

 • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
 • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • Na výmaz Vašich osobních údajů, nebo na omezení jejich zpracování;

Dále máte právo:

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail:  posta@uoou.cz;
 • Na přenositelnost svých údajů;